Aktualnie jesteś w: eFaktury
eFaktury
  Oświadczenie o akceptacji faktury w formie elektronicznej
  Cofnięcie akceptacji na wystawianie faktur elektronicznych
  Regulamin korzystania z faktury elektronicznej

Co to jest eFaktura?

Jest to faktura sprzedaży wystawiana w formie elektronicznej udostępniona Klientowi na serwerze Euronet s.c. eFaktura zawiera te same dane, co faktura drukowana i zastępuje tradycyjny dokument w wersji papierowej.

Jaka jest różnica, pomiędzy eFaktura a fakturą papierową?

eFaktura posiada taką samą wartość prawną, jak faktura w formie papierowej. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz.U z 2005 r. nr 133 poz. 1119).

Kto może skorzystać z eFaktury?

Z eFaktury może skorzystać każdy Klient Euronet s.c., który posiada dostęp do systemu Euronet s.c.

Co muszę zrobić aby otrzymywać eFakturę?

Aby korzystać z eFaktury należy wypełnić oświadczenie o akceptacji otrzymywania faktur elektronicznych oraz podać adresu e-mail na który będą wysyłane Faktury. Druki oświadczenia dostępne są na stronie www.euro-net.pl oraz w Biurze Obsługi Klienta. Podpisany druk należy odesłać na adres biuro@euro-net.pl bądź dostarczyć osobiście do siedziby ul. Upalna 5A lok 10.

Co jest potrzebne do korzystania z eFaktury?

Aby korzystać z eFaktury na komputerze powinien być zainstalowany program do odczytywania plików .pdf, np.: Acrobat Reader, Foxit Reader, lub inny.

Czy mogę wykorzystać eFakturę do rozliczeń z urzędem skarbowym?

eFaktura posiada zgodnie z przepisami taką samą wartość prawną, jak dokument w wersji papierowej.

Jak księgować i przechowywać eFakturę?

Księgowanie faktury elektronicznej jest identyczne jak w przypadku dokumentu papierowego. Ma on taką samą moc prawną jak zwykła faktura, a proces księgowania nie zmienia się. Różnica polega tylko na sposobie jej przechowywania. Podobnie jak faktura papierowa przechowywana przez np. przez Główną Księgową w segregatorze, eFaktura również powinna być przechowywana na dysku, płycie CD czy innym nośniku służącym do przechowywania plików. Ustawodawca wymaga jedynie, aby plik elektroniczny zawierający eFakturę był udostępniony na żądanie Urzędu Skarbowego.
© Copyright 2010 EURONET INTERNET PROVIDER. All right Reserved
Realizacja: ddsoft
  Regionalny Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności Komisja Europejska