Aktualnie jesteś w: Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe
Zapraszamy do złożenia oferty na realizację usług doradczych proinnowacyjnych, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

  Załącznik nr 1, Formularz oferty
  Załącznik nr 2 ,Wzór umowy warunkowej
  Zapytanie ofertowe na usługi doradcze

© Copyright 2010 EURONET INTERNET PROVIDER. All right Reserved
Realizacja: ddsoft
  Regionalny Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności Komisja Europejska