Aktualnie jesteś w: Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe
Zapraszamy do złożenia oferty na realizację usług doradczych proinnowacyjnych, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

  Zapytanie Ofertowe
  Załącznik nr 1, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  Załącznik nr 2, Formularz ofertowy
  Załącznik nr 3, Oświadczenie wykonawcy dotyczące akredytacji
  Załącznik nr 4, Oświadczenie wykonawcy
  Załącznik nr 5, Wykaz zamówień

© Copyright 2010 EURONET INTERNET PROVIDER. All right Reserved
Realizacja: ddsoft
  Regionalny Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności Komisja Europejska